Druhotné licencie operačných systémov Windows 7

Naša spoločnosť prináša možnosť zakúpiť nevyužité softvérové licencie operačných systémov MS Windows 7. Viac informácií o legálnosti druhotného sw nájdete tu.